ตัวอย่างเอกสารการเขียนข้อความบนเอกสารกรณีขอลบบัญชี

เผยแพร่เมื่อ : 2022-01-26 15:13:35

แชร์บทความ


ตัวอย่างเอกสารขอลบบัญชี การเขียนข้อความบนเอกสาร

 

ตัวอย่างเอกสารที่ใช้ในการแจ้งปัญหาขอลบบัญชีกับทางบริษัทการีนาออนไลน์ ประเทศไทย

ข้อมูลที่ต้องใช้ บัตรประชาชน / ใบขับขี่ (กรณีอายุยังไม่ครบ 15 ปีบริบูรณ์ สามารถใช้ทะเบียนบ้านแทนได้)

 

ข้อความที่ต้องเขียนหรือระบุบนเอกสารมีดังนี้

1.ชื่อ-นามสกุลของท่าน หรือลายเซ็นต์

2.วันเดือนปีที่แจ้งเรื่อง

3.ใช้แจ้งเรื่องขอลบบัญชี (ระบุบัญชีพร้อมเกมที่ต้องการลบ) กับบริษัทการีนาออนไลน์เท่านั้น

 

ตัวอย่างภาพสำเนาบัตรประชาชนที่ถูกต้องในการแจ้งปัญหา


 

ติดตาม ข่าวสาร ข้อมูลเกม / ข้อมูลไอดี ได้ที่นี่