Xigncode error 100B

เผยแพร่เมื่อ : 2018-11-29 13:08:25

แชร์บทความ

 

สำหรับ Error Xigncode ตัวนี้หลักๆจะเกิดจากระบบตรวจสอบพบโปรแกรมที่เปิดใช้งานอยู่ อาจเป็นโปรแกรมช่วยเล่นหรือไฟล์แปลกปลอม 

จึงทำให้ไม่สามารถเข้าเกมได้

 

วิธีแก้ไข

ให้ปิดโปรแกรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวเกมให้หมด โดยเฉพาะโปรแกรมป้องกันและโปรแกรมช่วยเล่นประเภทต่างๆ จากนั้นทดสอบเข้าเกมอีกครั้ง