ตัวอย่างเอกสารต่างๆ การเขียนข้อความบนเอกสาร

เผยแพร่เมื่อ : 2018-11-24 13:16:08


ตัวอย่างเอกสารต่างๆ การเขียนข้อความบนเอกสาร

 

ตัวอย่างเอกสารที่ใช้ในการแจ้งปัญหากับทางบริษัทการีนาออนไลน์ ประเทศไทย

เอกสารที่ใช้ต้องเป็น สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาใบขับขี่ โดยต้องเป็นการ "ถ่ายเอกสาร" และ "เขียนกำกับด้วยลายมือเท่านั้น"

(กรณีอายุยังไม่ครบ 15 ปีบริบูรณ์ สามารถใช้ทะเบียนบ้าน หรือ บัตรนักเรียนแทนได้)

 

ข้อความที่ต้องเขียนหรือระบุบนเอกสารมีดังนี้

1.เขียนเรื่อง หรือปัญหาที่ต้องการแจ้ง เช่น แจ้งปัญหาลืมรหัสผ่าน / แจ้งปัญหาการโดนแฮกไอดี / แจ้งปัญหายกเลิกเบอร์ที่ยืนยัน ฯลฯ

2.เขียนไอดีที่แจ้งปัญหาลงบนเอกสาร

3.รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมเขียน ชื่อ – นามสกุล

4.เขียนวัน/เดือน/ปี ที่ทำการแจ้งปัญหา

 

ตัวอย่างภาพสำเนาบัตรประชาชนที่ถูกต้องในการแจ้งปัญหา


 

ติดตาม ข่าวสาร ข้อมูลเกม / ข้อมูลไอดี ได้ที่นี่