โปรแกรมการีนาไม่มี icon เกม League of Legends

เผยแพร่เมื่อ : 2018-11-20 16:28:20

แชร์บทความ

กรณีที่ไม่เห็น Icon เกม League of Legends บน Garena PC

 

สามารถแก้ไขได้ตามขั้นตอนนี้

 

1. ไปที่ รูปฟันเฟือง บน Garena PC 

 

 

2. ตรวจสอบภูมิภาคของท่านว่าเป็นประเทศไทยหรือไม่ (Region > Thailand)

 

 

3. หลังจากนั้น Icon เกม League of Legends จะปรากฏขึ้น