โปรแกรมการีนาไม่มี icon เกม Blade & Soul

เผยแพร่เมื่อ : 2018-11-20 16:23:02

กรณีที่ไม่เห็น Icon เกม Blade & Soul บน Garena PC

 

สามารถแก้ไขได้ตามขั้นตอนนี้

 

1. ไปที่ รูปฟันเฟือง บน Garena PC 

 

 

2. ตรวจสอบภูมิภาคของท่านว่าเป็นประเทศไทยหรือไม่ (Region > Thailand)

 

 

3. หลังจากนั้น Icon เกม Blade & Soul จะปรากฏขึ้น