การเชื่อมต่อล้มเหลว SystemErr - (100,400,1000 : การยืนยันเว็บล้มเหลว)

เผยแพร่เมื่อ : 2018-11-20 16:06:57

 

สาเหตุ : อาการ SystemErr ดังกล่าวนี้ จะเกิดจากสัญญาณ internet ไม่สามารถเชื่อมต่อออกไปยัง Server ของเกมได้

ด้วยสาเหตุเช่น ถูกรบกวน หรือแทรกแซงของค่า Ping

 

การแก้ไขเบื้องต้น : ให้ทำการรีสัญญาณ Internet โดยการปิดเราเตอร์ Internet พักไว้ 5-10 นาที และปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

จากนั้นให้เปิดเราเตอร์ Internet และเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ขึ้นใหม่และลองเข้าเล่นเกมส์ใหม่อีกครั้ง

 

**กรณีที่มีการใช้งานจาก WIFI แนะนำให้ทำการสลับช่องการใช้งานเป็น WIFI HOTSPOT จากมือถือแล้วเข้าเกมใหม่

 


 

กรณีแก้ไขตามขั้นตอนดังกล่าวแล้ว ยังไม่สามารถเข้าใช้งานได้ กรุณาแจ้ง ที่นี่