วิธีเชื่อมต่อ (ระบุตำแหน่งไฟล์) โปรแกรม Garena กับตัวเกม FC Online

เผยแพร่เมื่อ : 2018-11-01 11:33:11

แชร์บทความ

วิธีเชื่อมต่อ (ระบุตำแหน่งไฟล์) โปรแกรม Garena กับตัวเกม FC Online

ภายหลังจากติดตั้งตัวโปรแกรม Garena  หลายๆ คนคงพบปัญหาปุ่ม "เริ่มเกม" จะเป็น "ติดตั้งหรืออัปเดต" ทั้งๆ ที่มีตัวเกมเดิมอยู่แล้ว ดังภาพ

วิธีแก้ไขทำได้ง่ายๆ ดังนี้

1. หากมีตัวเกมอยู่ภายในเครื่องอยู่แล้ว ให้สังเกตที่มุมซ้ายล่าง จะมีปุ่มให้กดเลือก > ให้เลือกหัวข้อ "ระบุตำแหน่งไฟล์เกม" ดังรูป

2. เลือกตำแหน่งไฟล์เกม โดยเลือกเป็น

  • ที่อยู่ไฟล์คือ  ...\32836

หมายเหตุ : หากเลือกตำแหน่งไฟล์เกมผิด ตัวโปรแกรมจะแจ้งเตือน Error "ไม่สามารถหาไฟล์เกมได้ กรุณาเลือกโฟลเดอร์ที่ถูกต้อง" ดังภาพ

3. เมื่อเลือกตำแหน่งไฟล์เกมเรียบร้อยแล้ว ปุ่ม "ติดตั้ง" จะเปลี่ยนเป็น "เล่น" ทันที