เข้าเกมไม่ได้ระบบแจ้ง ระหว่างดำเนินการเกิดความผิดพลาด ไคลเอนต์เกมสิ้นสุด (4044/4049)

เผยแพร่เมื่อ : 2017-09-11 18:44:32

วิธีการแก้ไขเข้าเกมไม่ได้ระบบแจ้ง ระหว่างดำเนินการเกิดความผิดพลาด ไคลเอนต์เกมสิ้นสุด (4044)

 

 

วิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้น (error 4044)

วิธีที่ 1

  • ลองตรวจสอบตัวเกมว่าได้ทำการติดตั้ง (install) ไว้ที่ Drive ใด และมีการเปลี่ยน Drive ของเกมหลังจากที่ติดตั้งหรือไม่

 

วิธีที่ 2

1. ปิดโปรแกรม Antivirus ชั่วคราวก่อนจะเข้าเกม และระหว่างเล่นเกม

2. ปิดโปรแกรมต่างๆ ที่ไม่ได้ใช้งานอยู่ ก่อนจะเข้าเกม และระหว่างเล่นเกม

3. เข้าตรวจสอบภายในเกมอีกครั้ง

 

 

วิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้น (error 4049)

วิธีที่ 1

1. ก่อนทำการเปิด Blade and Soul ลองปิดโปรแกรมที่ไม่จำเป็นอื่นๆ รวมถึงตัวเกมอื่นที่เปิดอยู่ด้วย

2. หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ลองทำการ Restart ตัวเกม ก่อนจะลองเข้าใหม่อีกครั้ง

 


 

หากพบปัญหาเพิ่มเติม สามารถแจ้งเรื่องได้ ที่นี่