ระบบ Instant Feedback

เผยแพร่เมื่อ : 2018-10-03 17:22:38

แชร์บทความ

ระบบ Instant Feedback

 

 

วิธีการทำงานของระบบ

1. เมื่อคุณพบผู้เล่นที่มีพฤติกรรมที่ไม่ดีในเกม ให้คุณกดส่ง report โดยการกดปุ่ม report หลังจากจบเกม

2. ระบบ Instant Feedback (หรือระบบที่จะตอบสนองทันที) จะวิเคราะห์ ไต่สวนรายงาน (report) ที่ส่งเข้ามาและจะตัดสินว่าพฤติกรรมแบบนี้ควรจะพ้นโทษ หรือควรจะถูกลงโทษโดยขึ้นอยู่กับพฤติกรรมมาตรฐานทั่วๆ ไปของ community

3. ระบบจะทำการส่งหน้าต่างข้อความ (notification) แจ้งแก่ผู้เล่นที่มีพฤติกรรมแย่นั้นภายในเกม โดย

  • จะส่งประวัติบทสนทนาของผู้เล่นที่กระทำผิด (โดยเราจะลบชื่อของผู้เล่นคนอื่นๆ ออกจาก chat log) พร้อมทั้งบทลงโทษสำหรับการกระทำนั้น
  • ระบบก็จะส่งข้อความกลับมาหาผู้เล่นที่เป็นคนส่ง report นั้นถ้ามีการลงโทษเกิดขึ้น

4. การส่ง Report นั้นจะมีความหมายมาก  โดย

  • จะไม่มีการลงโทษใดๆ ถ้าไม่มีการ report แม้ผู้เล่นคนนั้นจะทำผิดก็ตาม
  • การ report ที่ผิดพลาด จะถูกตรวจพบ และระบบจะลดระดับความน่าเชื่อถือของผู้เล่นที่ส่ง report นั้นให้มีความน่าเชื่อถือน้อยลง

5. ผู้เล่นที่กระทำผิดแล้วไม่เกิดการปรับปรุงตัวจะถูกดำเนินการขั้นเด็ดขาด โดยจะถูกแบนถาวรทันทีหลังจากกระทำความผิดครบ 4 ครั้ง!

    บทลงโทษ

  • กระทำผิดครั้งแรก: แบนการพูดคุยในเกมจำนวน 10 เกม
  • กระทำผิดครั้งที่สอง: แบนการพูดคุยในเกมจำนวน 25 เกม
  • กระทำผิดครั้งที่สาม: แบน 2 สัปดาห์
  • กระทำผิดครั้งที่สี่: แบนถาวร

หมายเหตุ : ผู้เล่นที่ถูกจำกัดการพูดคุยสามารถถูกยกระดับบทลงโทษได้ในทันที ในฐานะที่เคย "ได้รับ" บทลงโทษเรียบร้อยแล้ว โดยไม่จำเป็นต้องรอให้โทษเดิมหมดลงก่อน

 

ตัวอย่างข้อความแจ้งเตือนของคนส่ง report

 

ตัวอย่างข้อความแจ้งเตือนของผู้เล่นที่กระทำผิด

 

 

ภาพรวมของระบบ

จุดประสงค์ : เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการได้รับ feedback และการปรับปรุงตัว ของผู้เล่นที่เข้าข่ายมีพฤติกรรมแย่

ผลที่คาดหวัง : 

1. ผู้เล่นที่มีพฤติกรรมแย่ได้รับแรงจูงใจให้ปรับปรุงตัวกลับมาดีขึ้นเป็นจำนวนมากขึ้น

2. ปกป้องผู้เล่นส่วนใหญ่จากการพบเจอประสบการณ์การเล่นที่ไม่ดี

3. กำจัดผู้เล่นที่ไม่เคยปรับปรุงตัวใน League ออกจากเกม

เราจึงได้สร้างระบบ Instant Feedback ขึ้นมาโดยมันจะทำให้ผู้ส่งได้รับรู้ความคืบหน้า และผู้กระทำความผิดก็ได้รับโทษอย่างเหมาะสม

 

        การพัฒนาระบบในช่วงต้นนั้นเน้นไปที่เรื่อง การลงโทษของการใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมเป็นหลัก ระบบจะทำการส่งหน้าต่างข้อความแจ้ง (โดยแจ้งเป็น notification ที่เชื่อมโยงหลักฐานการใช้บทสนทนาที่แย่ไปพร้อมกับบทลงโทษที่เหมาะสม) ซึ่งจะเป็นการช่วยให้ผู้เล่นได้เห็นพฤติกรรมในเชิงลบของตนเอง การ report ของคุณจะเป็นการช่วยเหลือระบบ Instant feedback ให้เข้าใจและลงโทษผู้เล่นที่ใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมในประเภทต่างๆ ที่สังคมไม่ให้การยอมรับ เช่น การพูดจาเหยียดชนชั้น, กีดกันทางเพศ , ข่มขู่ และในรูปแบบการใช้คำพูดอื่นๆที่ไม่เหมาะสม โดยบทสนทนาที่แย่เหล่านี้จะถูกลงโทษด้วยระบบภายในเวลาประมาณ 15 นาทีหลังจากเกมจบ

 

รายละเอียดเพิ่มเติมของระบบ Report >>คลิกที่นี่<<

ข้อมูลเกี่ยวกับ Reporting a Player >>คลิกที่นี่<<

ข้อมูลเกี่ยวกับ In-Client Reform Cards FAQ >>คลิกที่นี่<<

 


 

หากพบปัญหาเพิ่มเติม สามารถแจ้งเรื่องได้ ที่นี่