กฏกติกาการลงโทษ (อัปเดต 15/07/2022)

เผยแพร่เมื่อ : 2018-09-26 14:54:55

แชร์บทความ

กฏกติกาการลงโทษของ FC Online

 

 1. การแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อผู้อื่นภายในเกม

  1. การมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อผู้อื่นจากการกระทำที่หยาบคายและคำพูดที่ก่อให้เกิดความเกลียดชัง โดยผู้เล่นจะต้องไม่ส่งเสริมหรือยั่วยุให้มีการกระทำอันเป็นการเกลียดชังหรือเลือกปฏิบัติ หรือใช้ภาษาที่เป็นการลามก หยาบคาย เป็นการคุกคาม ดูหมิ่น ดูถูก ใส่ร้าย หมิ่นประมาทหรือน่ารังเกียจโดยประการอื่นใด 

  2. ผู้เล่นจะต้องไม่กระทำการหรือแสดงพฤติกรรมใดๆ ต่อผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามอันเป็นการดูถูก เยาะเย้ย หรือทำให้เกิดการแตกแยกและเป็นปฏิปักษ์
   บทลงโทษ
   • ระงับการใช้งานบัญชีเป็นระยะเวลา 30 วันถึงถาวร แล้วแต่กรณี โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้พัฒนาและทีมงานของการีนา

 

 1. การขโมย แอบอ้าง หรือ ปลอมแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น

  1. ผู้เล่นได้ทำการแฮ็กบัญชีเกมหรือทำการขโมยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น

  2. ผู้เล่นได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

  3. การใช้ข้อมูลของบุคคลอื่นเพื่อดำเนินการชำระเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล

  4. ผู้เล่นได้ทำการแอบอ้างว่าตนเป็นทีมงานของการีนา (GM)
   บทลงโทษ:
   • ระงับการใช้งานบัญชีถาวร

 

 1. การกระทำที่ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของระบบเศรษฐกิจภายในเกม


  1. ผู้เล่นคนใดมีเจตนาในการสร้างภาวะการซื้อขายที่ผิดปกติของตลาดซื้อขายภายในเกม (Transfer Market) เช่น การปั่นราคานักเตะ (การกระทำดังกล่าวอาจส่งผลให้ราคาของนักเตะมีมูลค่าสูงมากกว่าความต้องการที่แท้จริงในตลาดซื้อขายภายในเกม)
  2. ทำการปั้มหน่วยเงินภายในเกม (BP) โดยเจตนาโอนย้ายนักเตะระหว่างบัญชีของตนเอง หรือระหว่างบัญชีของตนเองและผู้อื่น
  3. การกระทำอื่นๆ ที่ผิดปกติโดยเจตนาที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจภายในเกมที่ผู้พัฒนาและทีมงานการีนาตรวจสอบพบถึงการกระความทำผิดดังกล่าว
  4.การสร้างไอดีผู้ใช้งาน (ปั้มจำนวนไอดี) โดยเจตนาที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจภายในเกม เช่น ราคานักเตะ หน่วยเงินภายในเกม (BP) ฯลฯ

   

หมายเหตุ: ผู้พัฒนาและทีมงานมีระบบตรวจสอบพฤติกรรมผิดปกติที่เกิดขึ้นในตลาดซื้อขาย และสามารถใช้เป็นหลักฐานยืนยันการกระทำผิดต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น
บทลงโทษ:
• ระงับการใช้งานบัญชีถาวร

 

 

 1. การอาศัยบัค (Bug) ช่องโหว่ หรือข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับตัวเกม เพื่อแสวงหาผลประโยชน์

  1. ผู้เล่นมีการใช้ช่องว่างของเกมที่ขัดกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน

  2. ผู้เล่นคนใดมีการใช้โปรแกรมช่วยเหลือต่างๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาต เช่น การใช้โปรแกรมแฮ็ก โปรแกรมเล่นอัตโนมัติ โปรแกรมสคริปต์หรือมาโคร

  3. ผู้เล่นได้การกระทำใดๆ โดยการกระทำดังกล่าวอาจส่งผลให้ผู้เล่นได้เปรียบผู้เล่นอื่นในทางมิชอบ เช่น อาศัยบัคหรือเทคนิคบางอย่างจากตัวเกมที่เอื้อให้เกิดประโยชน์เกินค่าที่ตัวเกมปกติกำหนดไว้
   บทลงโทษ:
   • ระงับการใช้งานบัญชีถาวร

 

 1. การทำ Elo Boosting (เพิ่มคะแนนประเภทเกมจัดอันดับ)

  1. ผู้เล่นคนใดมีการรับจ้าง มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือสนับสนุนการรับจ้างปั้มแรงค์ เช่น ทำการเล่นบัญชีของผู้อื่นในการเพิ่มคะแนนประเภทเกมจัดอันดับเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินหรือสิทธิ์ประโยชน์อื่นๆ

  2. จงใจแพ้หรือแลกอัตราการชนะ อันมีส่วนเกี่ยวข้องกับคะแนนในเกมจัดอันดับของตนเองหรือผู้อื่น

  3. การกระทำเพิ่มคะแนนประเภทเกมจัดอันดับ (Elo Boosting) ในรูปแบบอื่นๆ โดยเจตนาที่อาจส่งผลกระทบต่อคะแนนในเกมจัดอันดับของตนเองหรือผู้อื่นได้
   บทลงโทษ:
   • ตัดสิทธิ์ผู้กระทำการ Elo Boosting จากการแข่งขันในอนาคตเป็นระยะ 90 วันถึงถาวร แล้วแต่กรณี โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้พัฒนาและทีมงานของการีนา

 

 1. การเจตนาทุจริตในการแข่งขัน (eSports)

  1. การสวมสิทธิ์หรือสวมรอยในการแข่งขัน

  2. การว่าจ้าง รับสินบน หรือจงใจแพ้ เพื่อบิดเบือนผลการแข่งขัน

  3. การกระทำอันเป็นการทุจริตเพื่อให้ผ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขในการรับสมัครการแข่งขันในแต่ละรายการ เช่น ปั้มแรงค์ แลกอัตราการชนะ จงใจแพ้ หรือ เล่นบัญชีของผู้เข้าแข่งขันคนอื่นในการเพิ่มคะแนนประเภทเกมจัดอันดับ

  4. กระทำการใดๆ อันเป็นการส่อเจตนาทุจริตโดยการฝ่าฝืนหรือไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบของการแข่งขันในแต่ละรายการ

  5. การกระทำใดๆ โดยเจตนาที่ส่งผลให้ได้เปรียบผู้แข่งขันอื่นในทางมิชอบ
   บทลงโทษ:
   • ปรับแพ้ทีมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตทั้งหมดจากการแข่งขันรายการนั้นๆ
   • ตัดสิทธิ์บุคคลและบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตทั้งหมดจากการแข่งขันในอนาคตเป็นระยะเวลา 1 ปีถึงถาวร แล้วแต่กรณี โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้พัฒนาและทีมงานของการีนา

    

ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2565