Code Item สามารถนำมากรอกเพื่อใช้งานได้อย่างไร

เผยแพร่เมื่อ : 2018-09-26 14:29:31

แชร์บทความ

Code Item สามารถนำมากรอกเพื่อใช้งานได้อย่างไร 

ผู้เล่นสามารถนำ Code Item มากรอกเพื่อใช้งานได้ที่หน้าเว็บไซต์ https://redeem.ff.garena.in.th ดังนี้

1. ล็อคอินเข้าบัญชีที่ใช้งาน


2. ระบบจะแสดงชื่อบัญชีและช่องกรอก Code Item
*โปรดตรวจสอบชื่อบัญชีที่ใช้งาน เพื่อป้องกันการใช้งานผิดบัญชี*


3. ทำการกรอก Code Item ให้ถูกต้อง
4. ระบบจะแจ้งยืนยันการทำรายการ ให้กด "ตกลง"
5. หากกรอก Code Item ถูกต้อง ระบบจะแจ้งไอเทมที่ได้รับ และถูกส่งเข้าไปในเกมทันที
 

ข้อควรระวัง *โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการรับรางวัลให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาในการใช้งาน Code Item*