ต้องการ ปรับกราฟิก ต้องทำอย่างไร

เผยแพร่เมื่อ : 2018-09-26 14:09:35

แชร์บทความ

การปรับขนาดหน้าจอเกมสามารถทำได้ตามนี้


เบื้องต้นปิดเกม FC Online ก่อนและเข้าไปโฟลเดอร์ที่ทำการจัดเก็บไฟล์เกม

เลือกโฟลเดอร์ตัวเลขของไฟล์เกม 32836 แล้วไฟล์ที่ชื่อ customoptions แล้วเปลี่ยนค่า ดังนี้ 

FULLSCREEN=1
MULTISAMPLE=0
RENDERINGQUALITY=0
SCREEN_WIDTH=1280
SCREEN_HEIGHT=720
BRIGHTNESS=4
CONTRAST=4

แล้วเข้าเกมใหม่ดูอีกครั้ง