กฏกติกาการลงโทษสากลของ Garena RoV Thailand

เผยแพร่เมื่อ : 2018-09-24 18:41:55

แชร์บทความ

1. การทำ Elo Boosts รับจ้างปั๊มแรงค์, มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับจ้างปั๊มแรงค์ หรือ การสนับสนุนในรูปแบบใดๆก็ตามเกี่ยวกับการปั๊มแรงค์

อธิบาย : ผู้ที่ถูกตรวจพบหลักฐานว่าเล่นไอดีของผู้เล่นคนอื่นนอกจากไอดีของตัวเองในการเพิ่มคะแนนประเภทเกมจัดอันดับ (Ranked game) เพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินหรือสิทธิ์ประโยชน์บางอย่าง และ/หรือ โปรโมทวิธีการในการเพิ่มคะแนนประเภทเกมจัดอันดับ (Ranked game) โดยไม่ต้องเล่นเอง *ทีมงานผู้ดูแลเกม RoV : Arena of Valor ประเทศไทย (GM) ไม่สนับสนุนการทำ Elo Boosts ทุกประเภท ร่วมถึงการเล่นไอดีของผู้เล่นคนอื่นนอกจากไอดีของตัวเองแม้จะไม่ได้เพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินหรือสิทธิ์ประโยชน์บางอย่างก็ตาม ในกรณีที่ผู้เล่นมีพฤติกรรมผิดปกติหรือน่าสงสัย ทางทีมงานมีสิทธิ์์ที่จะตรวจสอบและลงโทษผู้เล่นนั้นๆตามความเหมาะสม

บทลงโทษสำหรับทีม/ผู้ที่ทำความผิดนี้ :
ถูกพักจากการแข่งขันจำนวน 6 เดือนถึงตัดสิทธิ์การแข่งขันตลอดชีวิตจากปฏิทินการแข่งขันและ Ban ID ของผู้กระทำผิดและผู้ว่าจ้างถาวร
มีผลกับผู้ทำความผิดย้อนหลังเป็นเวลา 12 เดือนในระยะเวลาปฏิทินปกติ
 
2. การมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือก้าวร้าวต่อผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง

อธิบาย : ผู้ที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อผู้เล่นคนอื่นทั้งในระดับการแข่งขันหรือการเล่นปกติ ถึงแม้ว่าจะโดนตักเตือนหรือโดนโทษขั้นต่ำมาก่อนหน้านี้แล้ว

บทลงโทษสำหรับทีม/ผู้ที่ทำความผิดนี้ :
ถูกพักจากการแข่งขันจำนวน 3 เดือนถึงตัดสิทธิ์การแข่งขันตลอดชีวิตจากปฏิทินการแข่งขันโดยระยะเวลาจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทีมงานผู้ดูแลเกม RoV : Arena of Valor ประเทศไทย (GM)
มีผลกับผู้ทำความผิดย้อนหลังเป็นเวลา 12 เดือนในระยะเวลาปฏิทินปกติ
 
3. การมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือก้าวร้าวต่อผู้อื่นขั้นร้ายแรง

อธิบาย : ผู้ที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อผู้เล่นคนอื่นทั้งในระดับการแข่งขันหรือเซิร์ฟเวอร์ปกติในขั้นร้ายแรงทั้งจากการพูดหรือการกระทำ ยกตัวอย่างเช่น ขู่ทำร้ายร่างกาย คุกคามต่อผู้อื่นในรูปแบบต่างๆที่ส่งผลต่อผู้อื่น

บทลงโทษสำหรับทีม/ผู้ที่ทำความผิดนี้ :
ถูกพักจากการแข่งขันจำนวน 3 เดือนถึงตัดสิทธิ์การแข่งขันตลอดชีวิตจากปฏิทินการแข่งขันโดยระยะเวลาจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทีมงานผู้ดูแลเกม RoV : Arena of Valor ประเทศไทย (GM)
มีผลกับผู้ทำความผิดย้อนหลังเป็นเวลา 12 เดือนในระยะเวลาปฏิทินปกติ
 
4. ใช้ผู้เล่นที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อหรือติดโทษแบนลงเข้าแข่งขัน

อธิบาย :เลือกใช้ผู้เล่นที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อหรือติดโทษแบนลงเข้าแข่งขัน

บทลงโทษสำหรับทีม/ผู้ที่ทำความผิดนี้ :
ถูกพักจากการแข่งขันจำนวน 5 เดือนถึงตัดสิทธิ์การแข่งขันตลอดชีวิตจากปฏิทินการแข่งขันทั้งทีมโดยระยะเวลาจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทีมงานผู้ดูแลเกม RoV : Arena of Valor ประเทศไทย (GM)
มีผลกับผู้ทำความผิดย้อนหลังเป็นเวลา 24 เดือนในระยะเวลาปฏิทินปกติ
 
5. การทำการล้มมวยหรือรับสินบนเพื่อบิดเบือนผลการแข่งขัน

อธิบาย : ผู้ที่รับสินบนหรือจงใจแพ้เพื่อบิดเบือนผลการแข่งขัน

บทลงโทษสำหรับทีม/ผู้ที่ทำความผิดนี้ :
ถูกพักจากการแข่งขันจำนวน 10 เดือนถึงตัดสิทธิ์การแข่งขันตลอดชีวิตจากปฏิทินการแข่งขันโดยระยะเวลาจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทีมงานผู้ดูแลเกม RoV : Arena of Valor ประเทศไทย (GM)
มีผลกับผู้ทำความผิดย้อนหลังเป็นเวลา 36 เดือนในระยะเวลาปฏิทินปกติ
 
6. การเจตนาทุจริตในการแข่งขัน

อธิบาย : ผู้ที่ใช้วิธีต่างๆทั้งในและนอกเกมที่ส่งผลร้ายแรงต่อการแข่งขัน เช่น สวมรอยในการแข่งขัน,หรือแชร์ไอดีในการแข่งขัน, การแฮ๊กเกม หรือโปรแกรมที่บิดเบือนตัวเกมไปจากความเป็นจริงของเซิร์ฟเวอร์

บทลงโทษสำหรับทีม/ผู้ที่ทำความผิดนี้ :
ถูกพักจากการแข่งขันจำนวน 10 เดือนถึงตัดสิทธิ์การแข่งขันตลอดชีวิตจากปฏิทินการแข่งขันโดยระยะเวลาจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทีมงานผู้ดูแลเกม RoV : Arena of Valor ประเทศไทย (GM)
มีผลกับผู้ทำความผิดย้อนหลังเป็นเวลา 36 เดือนในระยะเวลาปฏิทินปกติ
 
7. ผู้เล่นที่มีส่วนร่วมในเรื่องของการพนันทั้งในระดับ Semi Pro และ Pro ของการแข่งขันทั่วโลก

อธิบาย : ผู้เล่นที่มีส่วนร่วมในเรื่องของการพนันทั้งในระดับ Semi Pro และ Pro ของการแข่งขันทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นทั้่งต่อบุคคลหรือทั้งทีม

บทลงโทษสำหรับทีม/ผู้ที่ทำความผิดนี้ :
ถูกพักจากการแข่งขันจำนวน 10 เดือนถึงตัดสิทธิ์การแข่งขันตลอดชีวิตจากปฏิทินการแข่งขันโดยระยะเวลาจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทีมงานผู้ดูแลเกม RoV : Arena of Valor ประเทศไทย (GM)
มีผลกับผู้ทำความผิดย้อนหลังเป็นเวลา 12 เดือนในระยะเวลาปฏิทินปกติ
 
8. การใช้วิธีการฉ้อโกงในการไต่แรงค์เพื่อติดการคัดตัวในรอบการแข่งขันต่างๆ

อธิบาย : ผู้เข้าแข่งขันหรือทีมที่ใช้การแลกอัตราการชนะ, จงใจแพ้ เพื่อให้ติดคัดรอบการแข่งขันเข้ามาในลีค หรือการแข่งขันระดับต่างๆ

บทลงโทษสำหรับทีม/ผู้ที่ทำความผิดนี้ :
ถูกพักจากการแข่งขันจำนวน 5 เดือนถึงตัดสิทธิ์การแข่งขันตลอดชีวิตจากปฏิทินการแข่งขันโดยระยะเวลาจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทีมงานผู้ดูแลเกม RoV : Arena of Valor ประเทศไทย (GM)
มีผลกับผู้ทำความผิดย้อนหลังเป็นเวลา 12 เดือนในระยะเวลาปฏิทินปกติ
 
9. ผู้เข้าแข่งขันที่ใช้โปรแกรมช่วยเหลือ,โปรแกรมแฮ๊กในการเล่นเซิร์ฟปกติ

อธิบาย : ผู้เข้าแข่งขันที่ใช้โปรแกรมช่วยเหลือ,โปรแกรมแฮ๊กในการเล่นเซิร์ฟปกติ ยกตัวอย่างเช่น การแฮ๊ก,การใช้สคริปต์, DDOS หรือ บัคและเทคนิคบางอย่างจากตัวเกมที่เอื้อให้เกิดประโยชน์เกินค่าที่ตัวเกมปกติกำหนดไว้

บทลงโทษสำหรับทีม/ผู้ที่ทำความผิดนี้ :
ถูกพักจากการแข่งขันจำนวน 5 เดือนถึงตัดสิทธิ์การแข่งขันตลอดชีวิตจากปฏิทินการแข่งขันโดยระยะเวลาจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทีมงานผู้ดูแลเกม RoV : Arena of Valor ประเทศไทย (GM)
มีผลกับผู้ทำความผิดย้อนหลังเป็นเวลา 12 เดือนในระยะเวลาปฏิทินปกติ
 
10. ผู้เล่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างไอดีที่เกิดจากบอทและค้าขายไอดีต่างๆของเกม RoV : Arena of Valor

อธิบาย : ผู้เล่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างไอดีที่เกิดจากบอทและค้าขายไอดีต่างๆของเกม RoV : Arena of Valor ทั้งทางตรงและทางอ้อม

บทลงโทษสำหรับทีม/ผู้ที่ทำความผิดนี้ :
ถูกพักจากการแข่งขันจำนวน 1 – 3 เดือนและแบนไอดีที่ใช้ซื้อขายถาวร
มีผลกับผู้ทำความผิดย้อนหลังเป็นเวลา 6 เดือนในระยะเวลาปฏิทินปกติ