OpenID คืออะไร

เผยแพร่เมื่อ : 2018-09-23 16:19:29

แชร์บทความ

 

OpenID คือ ไอดีภายในเกม RoV ซึ่งตัว OpenID จะประกอบด้วยตัวเลข

วิธีการตรวจสอบ คือ 

  1. กดที่รูปโปรไฟล์
  2. เลือกตั้งค่าฟันเฟือง
  3. กดที่กรอบสีแดง เพื่อตรวจสอบ OpenID