เวอร์ชัน PC เข้าเกมไม่ได้ (มี Error ต่างๆ)

เผยแพร่เมื่อ : 2022-08-03 18:28:24

แชร์บทความ

    ผู้เล่นที่ทำการติดตั้งตัวเกมเวอร์ชัน PC เรียบร้อยแล้ว เมื่อเปิดเกมกลับพอว่ามี Error ต่างๆ อาการดังกล่าวนี้เกิดจากหลายสาเหตุ เราแนะนำให้ลองดำเนินการแก้ไขดังนี้

วิธีการแก้ไขเบื้องต้น

1. ตรวจสอบ Region ภายในเครื่องที่ใช้งานก่อน สามารถเข้าได้โดยพิมพ์คำว่า Control ในช่องค้นหา และเลือก Control Panel 

2. หลังจากนั้นให้ปรับเป็น view by category และกดที่ Clock and Region

3. เลือกที่คำว่า Region > Administrative และตรวจสอบว่าเลือกเป็น English (United States) ไว้หรือไม่ หากไม่ได้เลือกไว้ ให้กด Change System locale และเลือกเป็น English (United States) กด Apply > OK

4. ตรวจสอบโฟลเดอร์ที่ติดตั้งของเกมว่าเป็นภาษาอังกฤษหรือไม่ (ห้ามมีภาษาไทย)

5. กดที่ Start และเลือกไอคอนฟันเฟือง (Setting) จากนั้นกดเลือกที่ Time & Language

6. เลือกที่แถบ Language ใน ช่อง Windows display language ให้เลือกภาษาเป็น English (United States)

หลังจากนั้นลองทดสอบเข้าเกมดูใหม่อีกครั้ง ว่ายังพบปัญหาหรือไม่

หากยังพบปัญหา

1. ให้ลองโหลด Visual Studio 2013 (both x86 and x64) คลิก

2. ถ้าพบปัญหา ให้ลองโหลด Visual Studio 2015, 2017, 2019, and 2022 คลิก

3. ถ้าพบปัญหา ให้ลองโหลด Visual Studio 2012 (VC++ 11.0) Update 4 คลิก

4. ถ้าพบปัญหา ให้ลองโหลด Visual Studio 2010 (VC++ 10.0) SP1 (no longer supported) คลิก

5. ถ้าพบปัญหา ให้ลองโหลด Visual Studio 2008 (VC++ 9.0) SP1 (no longer supported) คลิก