สาเหตุใดบ้างที่จะทำให้ถูกระงับบัญชี?

เผยแพร่เมื่อ : 2022-07-26 15:09:29

แชร์บทความ

    ทีมงาน Garena Moonlight Blade ขอประกาศนโยบายการลงโทษผู้กระทำความผิดภายในเกม โดยทีมงานจะเริ่มดำเนินการลงโทษทันทีเมื่อตรวจพบ ดังนี้

 1. การมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือก้าวร้าวต่อผู้อื่นอย่าง
  อธิบาย: ผู้ที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อผู้เล่นคนอื่นภายในเกม Garena Moonlight Blade เช่น การใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมในการสนทนา การสแปมข้อความ หรือส่งข้อความเสียงก่อกวนในแชทสาธารณะ
  บทลงโทษสำหรับผู้ที่ทำความผิดนี้:
  หากเป็นความผิดครั้งแรก ดำเนินการตักเตือนผ่านระบบจดหมายภายในเกม
  หากพบการกระทำความผิดซ้ำ ระงับสิทธิ์การใช้ ID เกมของผู้กระทำผิดเป็นการถาวร
  มีผลกับผู้ทำความผิดย้อนหลังเป็นเวลา 12 เดือนในระยะเวลาปฏิทินปกติ

 2. การมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือก้าวร้าวต่อผู้อื่นขั้นร้ายแรง
  อธิบาย: ผู้ที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อผู้เล่นคนอื่นภายในเกม Garena Moonlight Blade ในขั้นร้ายแรงทั้งจากการพูดหรือการกระทำ เช่น การข่มขู่ทำร้ายร่างกาย การคุกคามต่อผู้อื่นในรูปแบบต่างๆ การดูถูกหรือทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม รสนิยมทางเพศ เพศ หรือตัวตน
  บทลงโทษสำหรับผู้ที่ทำความผิดนี้:
  ระงับสิทธิ์การใช้ ID เกมของผู้กระทำผิดเป็นการถาวรทันทีที่พบ
  มีผลกับผู้ทำความผิดย้อนหลังเป็นเวลา 12 เดือนในระยะเวลาปฏิทินปกติ

 3. การตั้งชื่อใด ๆ ภายในเกม Garena Moonlight Blade ที่ประกอบด้วยข้อความไม่เหมาะสม
  อธิบาย: ผู้ที่มีการใช้ชื่ออันเกี่ยวข้องกับสินค้า/บริการที่ผิดกฎหมาย/ไม่เหมาะสม เช่น เว็ปไซต์การพนัน/ยาเสพติด หรือชื่ออื่นใดอันที่ส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน ลบหลู่ หมิ่นสถาบัน การเมือง เพศ ศาสนา หรือก่อให้เกิดการยั่วยุ เป็นต้น รวมถึงชื่ออื่นใดที่เป็นการไม่สมควร
  บทลงโทษสำหรับผู้ที่ทำความผิดนี้:
  หากเป็นความผิดฐานเบา ดำเนินการตักเตือนและแจ้งให้แก้ไขผ่านระบบจดหมายภายในเกม
  หากเป็นความผิดร้ายแรง ระงับสิทธิ์การใช้ ID เกมของผู้กระทำผิดเป็นการถาวรทันทีที่พบ
  พิจารณาโดยดุลพินิจของทีมงานผู้ดูแลเกม Garena Moonlight Blade ประเทศไทย (GM)
  มีผลกับผู้ทำความผิดย้อนหลังเป็นเวลา 12 เดือนในระยะเวลาปฏิทินปกติ

 4. การมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างหรือใช้งาน ID ที่เกิดจากโปรแกรมช่วยเล่น
  อธิบาย: ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างหรือใช้งาน ID เกม Garena Moonlight Blade ที่ผ่านการใช้โปรแกรมอื่นใดนอกเหนือจากตัวเกมในการช่วยเล่น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
  บทลงโทษสำหรับผู้ที่ทำความผิดนี้:
  ระงับสิทธิ์การใช้ ID เกมของผู้กระทำผิดเป็นการถาวรทันทีที่พบ
  มีผลกับผู้ทำความผิดย้อนหลังเป็นเวลา 12 เดือนในระยะเวลาปฏิทินปกติ

 5. การค้าขายไอเทมหรือไอดีของเกม Garena Moonlight Blade
  อธิบาย: ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้าขายไอเทมหรือไอดีของเกม Garena Moonlight Blade ไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อ ผู้ขาย หรือผู้แนะนำ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
  บทลงโทษสำหรับผู้ที่ทำความผิดนี้:
  ระงับสิทธิ์การใช้ ID เกมของผู้กระทำผิดเป็นการถาวรทันทีที่พบ
  มีผลกับผู้ทำความผิดย้อนหลังเป็นเวลา 12 เดือนในระยะเวลาปฏิทินปกติ
  และไม่รับผิดชอบหรือชดเชยใด ๆ ในกรณีที่ผู้เล่นถูกหลอกลวงจากการซื้อขายไอเทมหรือไอดี

 6. การใช้บัคของเกม Garena Moonlight Blade เพื่อหาผลประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง
  อธิบาย: ผู้เล่นที่มีพฤติกรรมการใช้บัค ข้อผิดพลาด หรือช่องโหว่ที่เกิดขึ้นภายในเกม Garena Moonlight Blade เพื่อการหาผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่น
  บทลงโทษสำหรับผู้ที่ทำความผิดนี้:
  ระงับสิทธิ์การใช้ ID เกมของผู้กระทำผิดเป็นการถาวรทันทีที่พบ
  มีผลกับผู้ทำความผิดย้อนหลังเป็นเวลา 12 เดือนในระยะเวลาปฏิทินปกติ

 7. การใช้งานโปรแกรมโกง โปรแกรมแปลกปลอม หรือโปรแกรมช่วยเล่น
  อธิบาย: ผู้เล่นที่ใช้โปรแกรมช่วยเล่น หรือโปรแกรมแฮกในการเล่นเกม Garena Moonlight Blade ที่เอื้อให้เกิดประโยชน์เกินค่าที่ตัวเกมปกติกำหนดไว้ ยกตัวอย่างเช่น การแฮก, การใช้สคริปต์, DDOS รวมถึงการแก้ไขดัดแปลงไฟล์เกม
  บทลงโทษสำหรับผู้ที่ทำความผิดนี้:
  ระงับสิทธิ์การใช้ ID เกมของผู้กระทำผิดเป็นการถาวรทันทีที่พบ
  มีผลกับผู้ทำความผิดย้อนหลังเป็นเวลา 12 เดือนในระยะเวลาปฏิทินปกติ

 8. การมีส่วนเกี่ยวข้องกับโปรแกรมโกง โปรแกรมแปลกปลอม หรือโปรแกรมช่วยเล่น
  อธิบาย: ผู้เล่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้าง จัดหา จำหน่าย แจกจ่าย เผยแพร่ แชร์ คอมเม้นต์ ตอบกลับ หรือช่วยยืนยันการมีอยู่ของโปรแกรมนั้น ๆ ผ่านทางโซเชียลมีเดียทุกช่องทาง
  บทลงโทษสำหรับผู้ที่ทำความผิดนี้:
  ระงับสิทธิ์การใช้ ID เกมของผู้กระทำผิดเป็นการถาวรทันทีที่พบ
  มีผลกับผู้ทำความผิดย้อนหลังเป็นเวลา 12 เดือนในระยะเวลาปฏิทินปกติ

 

    ข้อควรทราบ

 • ผู้เล่นที่ต้องการติดต่อทีมงานเพื่อสอบถามข้อมูลหรือสาเหตุเกี่ยวกับการระงับบัญชี สามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าได้ทาง ลิงก์แจ้งปัญหา เท่านั้น โดยจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการแจ้งปัญหา และทีมงานจะพิจารณาแสดงรายละเอียดของหลักฐานให้ตามความเหมาะสมเท่านั้น

 • ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่แสดงหลักฐานใด ๆ ในที่สาธารณะ และปฎิเสธการแสดงหลักฐานหากเข้าใจว่าเป็นการแจ้งร้องเรียนเท็จ หรือพยายามนำวิธีการทำงานของระบบการตรวจสอบไปเปิดเผยในที่สาธารณะ ซึ่งอาจเป็นการกระทำเพื่อหาช่องโหว่ของระบบป้องกัน

 • ทีมงานไม่อนุญาตให้มีการนำหลักฐานใด ๆ อันถือเป็นข้อมูลของบริษัท ไปเผยแพร่ต่อในที่สาธารณะโดยเด็ดขาด

 • สำหรับ ID ที่ถูกลงโทษแล้วเนื่องจากตรวจพบว่ามีการกระทำความผิดจริง ทีมงานจะไม่ดำเนินการลดโทษหรือปลดการระงับ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

 • หากมีการพบผู้กระทำผิดตามกฎกติกาข้างต้น ผู้เล่นสามารถแจ้งข้อมูลได้ผ่านทาง ลิงก์แจ้งปัญหา เพื่อให้ทีมงานดำเนินการตรวจสอบ