การลบบัญชี

เผยแพร่เมื่อ : 2022-07-26 14:48:17

แชร์บทความ

    ผู้เ่ล่นที่มีความต้องการลบบัญชีเกม Garena Moonlight Blade ของตนเอง สามารถติดต่อแจ้งคำร้องได้ผ่านฝ่ายบริการลูกค้า โดยมาตรฐานขั้นตอนการดำเนินการลบบัญชีมีดังต่อไปนี้

  1. ผู้เล่นแจ้งความต้องการลบบัญชีของตนผ่านระบบแจ้งปัญหาของฝ่ายบริการลูกค้า

  2. ผู้เล่นจะต้องทำการยืนยันตัวตนเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของบัญชีเกม

  3. ผู้เล่นจะต้องเซ็นเอกสารสัญญาและคำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร และส่งกลับยังบริษัท Garena

  4. ทีมงานดำเนินการลบบัญชีเกมและข้อมูลต่าง ๆ ของผู้เล่นออกจากเซิร์ฟเวอร์เกม Garena Moonlight Blade ทั้งหมดภายใน 30 วัน

  5. ฝ่ายบริการลูกค้าแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการและปิด ticket คำร้อง

 

    หลังจากทำการลบบัญชีเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลในบัญชีของผู้เล่นจะถูกลบออกอย่างถาวรและไม่สามารถกู้คืนข้อมูลได้อีก โดยหากผู้เล่นใช้บัญชี Garena, Facebook, หรือ Apple บัญชีเดิมในการล็อกอินเข้าสู่เกมอีกครั้งจะถือเป็นการสร้างบัญชีเกมขึ้นใหม่แทน