ฉันจะตั้งชื่อ/เปลี่ยนชื่อตัวละครได้อย่างไร ?

เผยแพร่เมื่อ : 2020-12-15 11:20:55

แชร์บทความ

การตั้งชื่อตัวละคร

          ผู้เล่นสามารถสามารถตั้งชื่อตัวละครได้หลังจากเลือกตัวละครและคลาสที่ต้องการเล่น โดยสามารถใช้ตัวอักษรไทยหรืออังกฤษในการตั้งชื่อได้ไม่เกิน 12 ตัวอักษร และต้องไม่มีคำที่ไม่เหมาะสม

 

การเปลี่ยนชื่อตัวละคร

          หากผู้เล่นต้องการเปลี่ยนชื่อตัวละครของตนเอง สามารถซื้อ “การ์ดเปลี่ยนชื่อ” ราคา 600 diamond ในร้านแฟรี่ และใช้ไอเทมเพื่อทำการเปลี่ยนชื่อได้