ข้อมูลการเติม Item Code

เผยแพร่เมื่อ : 2018-09-10 12:49:16

แชร์บทความ

ข้อมูลการเติม Item Code

 

ช่องทางการได้รับ Item Code มีหลากหลายช่องทาง อาทิ เช่น กิจกรรม & โปรโมชั่นต่างๆ ภายใต้เงื่อนไขที่ทางผู้พัฒนากำหนด

ข้อควรระวัง

  1. ตรวจสอบ Item Code ว่าถูกต้อง , ครบถ้วนหรือไม่
  2. 1 Code ใช้งานได้เพียง 1 ครั้ง
  3. สร้างตัวละครในเกม ก่อนการเติม Item Code (หากเติมก่อนแล้วสร้างต้วละครในภายหลังจะไม่ได้รับไอเทมทุกกรณี)
  4. ตรวจสอบชื่อไอดีที่ Log in มุมขวาบนในหน้าเว็บไซด์ ก่อนการเติมทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้

 

ขั้นตอนการเติม Item Code

1. ไปที่เว็บไซด์ http://honredeem.garena.com/

2. คลิกที่ Member Login มุมขวาบนในหน้าเว็บไซด์ เพื่อเข้าสู่ระบบ

ข้อควรระวัง : ภายหลังจากเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว โปรดตรวจสอบชื่อไอดีเพื่อความความถูกต้องทุกครั้ง

3. ใส่ Item Code ลงในช่องว่าง

4. คลิก "Redeem"

5. คลิก "OK" อีกครั้ง เพื่อยืนยันการเติม

6. เมื่อเติมเรียบร้อยแล้ว ไอเทมจะถูกส่งเข้าสู่ไอดีอัตโนมัติ

           หมายเหตุ : หากต้องการเปลี่ยนภาษา สามารถทำได้โดยการคลิกรูปธงชาติของภาษาที่ต้องการ


 

Error ที่พบในการเติม Item Code

1. This key has been used. หมายถึง โค้ดดังกล่าวถูกใช้งานไปแล้ว

 

2. This key is invalid! หมายถึง โค้ดไม่ถูกต้อง

 

3. This key is expired! หมายถึง โค้ดดังกล่าวหมดอายุ

 

4. You have redeemed this gift with another key หมายถึง ไอดีที่กำลังทำการเติม ได้เติมด้วยโค้ดประเภทเดียวกันครบตามจำนวนที่ระบบกำหนดแล้ว

 


 

หากพบปัญหา สามารถทำการแจ้งปัญหาได้ ที่นี่