[Event] กิจกรรม Summoner's Wish

เผยแพร่เมื่อ : 2020-01-08 13:49:15

แชร์บทความ

กิจกรรม Summoner's Wish
กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรม Summoner's Wish อธิษฐานขอพรให้ได้สกินที่ชอบจากบร๊ะแม่โซรากะ

 

ระยะเวลากิจกรรม
เริ่มต้น วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 00.01.

สิ้นสุด วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 23.59.