ทำไมไม่สามารถสลับนักเตะ เข้า - ออกทีมหลักได้

เผยแพร่เมื่อ : 2018-08-28 12:55:04

แชร์บทความ

ทำไมไม่สามารถสลับนักเตะ เข้า - ออกทีมหลักได้

ปัญหาดังกล่าว สามารถแก้ไขง่าย ๆ ได้ ดังนี้

1. สำหรับปัญหาดังกล่าวเกิดจากนักเตะตัวที่ต้องการย้ายนั้นยังอยู่ในแผนการเล่น A-B-C ซึ่งจะต้องดึงนักเตะออกให้ครบทั้ง 3 แผนการเล่นก่อน

2. หลังจากที่ดึงนักเตะออกทั้ง 3 แผน (A-B-C) ออกแล้ว จะสามารถสลับนักเตะได้จะต้องตรวจสอบทั้งในโหมดปกติ และโหมด Fantasy ด้วย