วิธีปรับความยากของ AI

เผยแพร่เมื่อ : 2018-08-28 12:38:21

แชร์บทความ

วิธีปรับระดับความยาก เข้าข้อมูลลีก >> เลือกตรงความยากปัจจุบัน เลือก >> เปลี่ยน

ให้คลิกขึ้นมาแล้วจะสามารถเลือกระดับความยากได้