เปลี่ยนชิกิงามิในทีมอย่างไร

เผยแพร่เมื่อ : 2018-06-29 16:54:30
  • ในโหมดต่อสู้ให้แตะที่บริเวณพื้นที่สีฟ้า(ช่วงแรกๆจะมีคำแนะนำให้ทำตามคำแนะนำได้เลย)