การถูกระงับการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากใช้โปรแกรมช่วยเล่น

เผยแพร่เมื่อ : 2019-02-11 17:13:56

การถูกระงับการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากใช้โปรแกรมช่วยเล่น

 

หลังจากคลิกเข้าสู่ตัวเกม หากไอดีของท่านปรากฎข้อความต่อไปนี้

 

Sorry, the security system has detected records of cheating behavior on your computer therefore your computer has been banned from login to the game

 

"นั่นหมายความว่า"

เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านถูกระงับการเข้าใช้งานเกม Ring of Elysium เนื่องจากถูกตรวจสอบจากระบบว่ามีการใช้โปรแกรมช่วยเล่น

โดยทางทีมงานจะไม่สามารถแก้ไขได้ เนื่องจากเป็นนโยบายของการตรวจสอบและลงโทษผู้กระทำผิด ซึ่งเป็นการกำหนดจากทาง Tencent โดยตรง

 

 


 

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระงับไอดี สามารถแจ้งเรื่องเพื่อสอบถามได้ ที่นี่