วิธีเชื่อมต่อ (ระบุตำแหน่งไฟล์) โปรแกรม Garena กับตัวเกม Ring of Elysium

เผยแพร่เมื่อ : 2019-02-01 19:09:39

วิธีเชื่อมต่อ (ระบุตำแหน่งไฟล์) โปรแกรม Garena กับตัวเกม Ring of Elysium

 

1. หากมีตัวเกมอยู่ภายในเครื่องอยู่แล้ว ให้สังเกตที่มุมซ้ายล่าง จะมีปุ่มให้กดเลือก > ให้เลือกหัวข้อ "ระบุตำแหน่งไฟล์เกม" ดังรูป

 

2. เลือกตำแหน่งไฟล์เกม โดยเลือกเป็น

  • หากติดตั้งตัวเกมผ่าน Garena ที่อยู่ไฟล์คือ  ...\32838

  • หากระบุไฟล์ถูกต้อง ระบบจะแจ้งว่า "จัดไฟล์เกมต่างๆด้วยตัวเองตั้งแต่นี้เป็นต้นไป"

  • หากเลือกตำแหน่งไฟล์เกมผิด ตัวโปรแกรมจะแจ้งเตือน Error "ไม่สามารถหาไฟล์เกมได้ กรุณาเลือกโฟลเดอร์ที่ถูกต้อง" ดังภาพ

 

3. เมื่อเลือกตำแหน่งไฟล์เกมเรียบร้อยแล้ว ปุ่ม "ติดตั้ง" จะเปลี่ยนเป็น "เล่น" ทันที

 


 

หากพบปัญหาเพิ่มเติม สามารถแจ้งเรื่องได้ ที่นี่