[PB] i3Engine event log

Published on : 2017-10-12 17:47:08

อาการเกิดจากโปรแกรมไม่สามารถสร้าง File i3engine event log ได้ หรือ โปรแกรมเกมเกิดเสียหาย วิธีแก้เบื่องต้นมีดังนี้

1.ไปที่ PBconfig.exe ที่อยู่ใน Folder Game วิธีทำ 

2. ลองปรับเป็น Window mode แต่หากเป็น Window mode อยู่ให้ปรับเป็น Full Screen วิธีทำ 

3. เอาเครื่องหมายที่ติ้กอยู่ ออกให้หมดก่อน จากนั้นจึงเข้าเกมอีกครั้ง

4. หากไม่ได้ผล ให้โหลดตัว Installer เกมตัวใหม่ จากเว็บ โดย Uninstall ตัวเกมเก่าออก วิธีทำ 

 

5. ทำการติดตั้ง DirectX ใหม่อีกครั้ง