[PB] HS สีม่วง

Published on : 2017-10-12 17:47:00

Error : ตรวจพบสถานะผิดปกติของ Hackshield จากเซิร์ฟเวอร์ (ตัวอักษรสีม่วง)

เกิดจาก 3 สาเหตุ

1.) สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียรทำให้ขึ้นอักษรสีม่วง (ไม่ทำให้โดนแบน)

2.) พบโปรแกรมช่วยเล่น

3.) ไวรัส Ramnit (ไม่ทำให้โดนแบน)

เบื้องต้นลองทำการรีสัญญาณเน็ตใหม่หากไม่หาย ให้สแกนไวรัสภายในเครื่อง โดยใช้โปรแกรม avila ในการสแกนเครื่อง ถ้าหากยังพบอาการเดิม แนะนำว่า format ลง window ใหม่

หากเป็นอาการนี้ คือ สาเหตุมาจากไวรัสที่ชื่อ Ramnit (ดังภาพ)

เกิดได้จากการโหลดโปรแกรม ที่ไม่มีลิขสิทธิ์ ต่างๆ (เช่น โปรแกรมช่วยเล่น เกมเซิฟเวอร์เถื่อน หนัง เพลง รูป ฯลฯ)