[HoN] วิธีแก้ไขปัญหาค้างหน้า Login (หน้ารูปภูเขาไฟในเกม)

Published on : 2018-03-05 17:45:34

ปัญหาดังกล่าวเกิดจากไฟล์การตั้งค่าของตัวเกม HoN นั้น error  จึงส่งผลให้ไม่สามารถเข้าสู่ตัวเกมได้ โดยค้างในหน้า Login ดังรูป

วิธีการแก้ไข

  1. ทำการปิดตัวเกมและโปรแกรม Garena Plus
  2. เข้าไปที่โฟลเดอร์ My Documents ภายในเครื่อง (My Computer --> Documents)
  3. ทำการลบโฟลเดอร์  ออกโดยการกด Shift + Delete บนคีย์บอร์ด
  4. เข้าสู่ตัวเกมอีกครั้ง