[Account]ขั้นตอนการยืนยันอีเมล

Published on : 2017-10-12 18:08:41

ขั้นตอนการยืนยันอีเมลกับบัญชี Garena

1. เข้าหน้า website : http://www.garena.co.th กดที่ "บริการลูกค้า"

2. คลิกที่ "การยืนยันข้อมูล" 

3. Log in เข้าใช้ไอดีของท่าน

กดคำว่า "ยืนยัน" ด้านหลังอีเมล 

4. ใส่อีเมลที่ต้องการยืนยัน และกดรับอีเมลยืนยันตน

5. เข้าตรวจสอบในอีเมลที่ต้องการยืนยัน แล้วนำโค้ดที่ได้รับจากในอีเมลมาใส่