[HoN] ข้อมูลการแลก Shell เป็น Gold coins (ช่องทาง & อัตราการแลก)

Published on : 2017-10-12 17:44:56

ช่องทางและอัตราการแลก Shell เป็น Gold coin


ค่าหน่วยเงินภายในเกม Heroes Of Newerth

 Gold coin (GC) คือ ค่าหน่วยเงินที่ได้จากการเติมเงินหรือกิจกรรมอื่นๆ ตามเงื่อนไขที่ทางผู้พัฒนากำหนด

 Silver coin (SC) คือ ค่าหน่วยเงินที่ได้จากการเล่นภายในเกมหรือกิจกรรมอื่นๆ ตามเงื่อนไขที่ทางผู้พัฒนากำหนด


อัตราการแลก Shell เป็น Gold coin ของเกม Heroes Of Newerth มี 4 แพคเกจ ดังนี้

45 shells เท่ากับ 90 gold coins

100 shells เท่ากับ 200 gold coins

300 shells เท่ากับ 660 gold coins

500 shells เท่ากับ 1,150 gold coins


ช่องทางในการแลก Shell เป็น Gold coin มี 4 ช่องทาง ดังนี้

1. หน้าเว็บไซด์ https://termgame.com/

วิธีการแลก

 • Log in ในหน้าเว็บไซด์ https://termgame.com/ (เพื่อป้องกันข้อผิดพลาด ภายหลังจาก Log in โปรดตรวจสอบชื่อไอดีบนขวามุมบนทุกครั้ง)
 • เลือกไอคอนเกม เกม Heroes Of Newerth
 • เลือกแพคเกจที่ต้องการ
 • คลิ๊ก "ไปต่อการชำระเงิน"

     

 

2. แลกจากภายในตัวเกม Heroes Of Newerth

วิธีการแลก

 • คลิ๊กที่ เมนู "ร้านค้า หรือ Shop" ภายในเกม
 • คลิ๊กซื้อ coins
 • เลือกแพคเกจที่ต้องการ
 • คลิ๊ก "ยืนยันการซื้อ"

       

 

3. ช่องทาง AirPay Application

 • สำหรับระบบ IOS สามารถดาวโหลดได้ ที่นี่
 • สำหรับระบบ Android สามารถดาวโหลดได้ ที่นี่

วิธีการเติม

 • เปิด AirPay Application
 • คลิ๊กเลือก เมนู "เติมเกม"
 • เลือกไอคอนเกม เกม Heroes Of Newerth
 • ระบุ ชื่อไอดีการีนา หรือ หมายเลขสมาชิก (หลังจากใส่ชื่อเรียบร้อย ระบบจะแจ้งชื่อในเกมของคุณให้ทราบเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง)
 • เลือกแพคเกจที่ต้องการ
 • คลิ๊ก ถัดไป

หมายเหตุ : ก่อนการใช้งาน AirPay Application รบกวนทำการผูกบัญชีกับ Application ก่อนทุกครั้ง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 02-118-9170

        

 

4. ช่องทาง AirPay Counter สามารถค้นหา AirPay Counter ใกล้บ้านได้ ที่นี่

หมายเหตุ : เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น โปรดตรวจสอบชื่อบัญชีการีนาทุกครั้งก่อนการเติมเงิน