[LOL] ข้อจำกัด การส่งของขวัญ

Published on : 2017-10-12 17:41:17

1. ผู้ส่งของขวัญ และผู้รับของขวัญ จะต้องมีการเพิ่มเพื่อนไว้ในรายชื่อเพื่อนอยู่ก่อนแล้ว เป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชม.
ถ้าหากลูกค้าเคยทำการ /mute หรือ /ignore กับเพื่อนมาก่อน คุณจะเป็นต้องทำการเพิ่มเพื่อนใหม่อีกครั้ง และจำเป็นต้องรอ 24 ชม. จึงจะสามารถส่งของขวัญให้เพื่อนคนนั้นได้
2. ผู้รับของขวัญ Lv. อะไรก็ได้
3. ผู้รับ/ผู้ส่ง ของขวัญ จะต้องไม่ถูกแบนอยู่
4. ผู้รับของขวัญ จะต้องมี Skin หรือแชมเปี้ยน ที่มีโอกาสได้รับและยังไม่มีในครอบครอง อย่างน้อย 10 อย่างตามแต่ประเภทของขวัญ
5. ผู้ส่งของขวัญ จะต้องมีเลเวล 10 ขึ้นไป
ผู้เล่นคนหนึ่ง สามารถส่งของขวัญได้ 10 ครั้ง ทุกๆ 24 ชม.*
ผู้เล่นคนหนึ่ง สามารถรับของขวัญได้ 10 ครั้ง ทุกๆ 24 ชม.*

* หลังจากถึงขีดจำกัดจำนวนสูงสุดในการซื้อ 3 ครั้งต่อวัน จะสามารถซื้อของขวัญชิ้นที่ 4 ได้ เมื่อเวลาผ่านไป 24 ชม. โดยเริ่มนับเวลาจากการซื้อครั้งแรกสุด และจะสามารถซื้อของขวัญชิ้นที่ 10 ได้ เมื่อเวลาผ่านไป 24 ชม. โดยนับเวลาจากการซื้อครั้งที่สอง และนับวนแบบนี้ไปเรื่อยๆ ขีดจำกัดนี้ไม่ได้รีเซ็ตเที่ยงคืน และไม่ได้รีเซ็ตพร้อมกันทั้ง 3 ครั้ง
ตัวอย่างการนับเวลา
ซื้อของขวัญชิ้นที่ 1 – 10:00 น.
ซื้อของขวัญชิ้นที่ 2 – 10:05 น.
ซื้อของขวัญชิ้นที่ 3 – 12:30 น.
ขวัญชิ้นที่ 4 – จะซื้อได้ตอน 10:00 น. ของวันถัดมา
ขวัญชิ้นที่ 5 – จะซื้อได้ตอน 10:05 น. ของวันถัดมา
ขวัญชิ้นที่ 6 – จะซื้อได้ตอน 12:30 น. ของวันถัดมา
(และนับถัดไปเรื่อยๆ)