[LOL] เข้า LOL แล้ว Talk Talk เด้งหลุด

Published on : 2017-10-12 17:41:01

วิธีแก้ไข

1. ทำการกดเปิดโปรแกรม Talk Talk จากนั้นให้กดที่รูปเฟืองที่มุมขวาบน

2. ไปที่หมวด "ทั่วไป"

3. ทำการเอาเครื่องหมายถูกออกที่ช่อง "วางซ้อนเพื่อใช้ในเกม : แสดงการวางซ้อนในเกมอัตโนมัติเมื่อฉันอยู่ใน Voice Room"

4. เมื่อเอาเครื่องหมายถูกออกแล้วให้เลือก "ใช้งาน"

5. ทำการเข้าเกมและสร้างห้องเล่นดูอีกครั้ง