ปัญหาเกี่ยวกับการเติมเงิน

1.เข้าที่เว็บไซต์ www.termgame.com และ กดเลือกที่ ไอคอน "เติมเชลล์"

2. Log In ด้วยบัญชี Garena ที่ต้องการเติม shells

3.เลือกไอคอน "บัตรการีนา" และ ใส่รหัสบัตร 16 หลัก และ "ไปต่อการชำระเงิน" (รบกวนสังเกต ไอดีด้านบนมุมขวาทุกครั้งว่าเป็น บัญชี ที่ต้องการหรือไม่ เพราะ "หากทำการเติมเงินผิดบัญชี จะไม่สามารถทำการแก้ไขข้อมูลใดๆได้ค่ะ)

 

1.เข้าที่เว็บไซต์ www.termgame.com และ กดเลือกที่ ไอคอน "เติมเชลล์"

2. Log In ด้วยบัญชี Garena ที่ต้องการเติม shells

3. เลือกไอคอน "Airpay" เลือก อัตราราคาบาท/shells และ กด "ดำเนินการต่อ" (รบกวนสังเกต ไอดีด้านบนมุมขวาทุกครั้งว่าเป็น บัญชี ที่ต้องการหรือไม่ เพราะ "หากทำการเติมเงินผิดบัญชี จะไม่สามารถทำการแก้ไขข้อมูลใดๆได้ค่ะ)

4. นำโทรศัพท์ที่ติดตั้งแอพปิเคชั่น Airpay มาสแกนบาร์โค้ดที่หน้าเว็บไซต์ หลังจากนั้นระบบจะซิงก์ข้อมูลไปยังแอพปิเคชั่น

 

1.เข้าที่เว็บไซต์ www.termgame.com และ กดเลือกที่ ไอคอน "เติมเชลล์"

2. Log In ด้วยบัญชี Garena ที่ต้องการเติม shells

3.เลือกไอคอน "TrueMoney" และ ใส่รหัสบัตร 14 หลัก และ "ไปต่อการชำระเงิน" (รบกวนสังเกต ไอดีด้านบนมุมขวาทุกครั้งว่าเป็น บัญชี ที่ต้องการหรือไม่ เพราะ "หากทำการเติมเงินผิดบัญชี จะไม่สามารถทำการแก้ไขข้อมูลใดๆได้ค่ะ)

1.เข้าที่เว็บไซต์ www.termgame.com และ กดเลือกที่ ไอคอน "เติมเชลล์"

2. Log In ด้วยบัญชี Garena ที่ต้องการเติม shells

3.เลือกไอคอน "12Call" และ ใส่รหัสบัตร 16 หลัก และ "ไปต่อการชำระเงิน" (รบกวนสังเกต ไอดีด้านบนมุมขวาทุกครั้งว่าเป็น บัญชี ที่ต้องการหรือไม่ เพราะ "หากทำการเติมเงินผิดบัญชี จะไม่สามารถทำการแก้ไขข้อมูลใดๆได้ค่ะ)

ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มแจ้งปัญหาบัตรเติมเงิน TrueMoney และ บัตรเติมเงิน 12Call 

ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มแจ้งปัญหาบัตรเติมเงิน  Garena Shells

ปัญหาที่ต้องการแจ้ง

.


;