ปัญหาอื่นๆเกี่ยวกับบัญชี Account Garena« กลับ

 1. > แบบฟอร์มแจ้งปัญหา ลืมรหัสผ่าน Garena Plus <

  ท่านที่มีปัญหาการใช้งานสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อทำการแจ้งปัญหากับทางเจ้าหน้าที่โดยตรง และในการกรอกแบบฟอร์มแจ้งเรื่อง [กรุณาอย่าทำการ แจ้งรหัสผ่านสำหรับล็อกอินเข้า account garena ในฟอร์มรับแจ้งเรื่องเป็นอันขาด]

  ** เอกสารที่ใช้ต้องเป็นสำเนาของเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่ปรากฏเลขประจำตัวประชาชนชัดเจนพร้อมขีดคร่อมข้อความ "ใช้เพื่อแจ้ง...(เรื่องที่ต้องการแจ้ง).... ของ Username......กับ Garena online Thailand เท่านั้น" โดยกำหนดให่มีขนาดไม่เกิน 200 kb. และเป็นไฟล์นามสกุล JPG เท่านั้น** ตัวอย่างเอกสารที่ใช้แนบ

  ** หากไม่พบเอกสารหรือข้อมูลไม่ถูกต้องตามที่ระบุ เจ้าหน้าที่ขออนุญาติยกเลิกการทำรายการทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

  ** หากเจ้าหน้าที่พิจารณาแก้ไขรายการ คุณจะได้รับรหัสผ่านใหม่ที่เจ้าหน้าที่ระบุให้เท่านั้น **

  ** เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับหาท่านภายใน 48 ชั่วโมงทางอีเมลที่ติดต่อได้เท่านั้น

  ** Garena จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายซึ่งเกิดจากการถูก Hack ทุกกรณี (อ้างอิงตามเว็บไซต์ http://www.garena.in.th/tos/ ข้อ 5.2)

  รายการปัญหา:รายการปัญหาที่ต้องการแจ้ง
  username:ชื่อล็อกอิน garena
  เลข uid:เลข uid garena
  เบอร์โทร:เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้
  อีเมลล์:email ที่สามารถติดต่อได้
  รหัสประจำตัวประชาชน
  ชื่อ - นามสกุล ตามบัตรประชาชน
  อีเมลล์ที่ใช้สมัคร ID Garena
  เบอร์โทรศัพท์ที่ทำการยืนยัน Step 2
  ช่องแนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชน

  กรุณากรอกข้อความในช่องตามถาพที่ท่านเห็น

  ในกรณีที่ไม่สามารถอ่านได้กรุณาคลิกที่ภาพ
  เพื่อทำการเปลี่ยนภาพใหม่

  กรุณาแจ้งข้อมูลตามจริง เพื่อการตรวจสอบและแก้ไขที่รวดเร็ว การแจ้งปัญหาจะใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ เนื่องจากมีผู้แจ้งจำนวนมาก หลังจากแจ้งข้อมูลมาแล้วเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับทางอีเมล์ที่ท่านได้แจ้งเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม ภายใน 24 ชั่วโมง ขออภัยในความไม่สะดวก